estyn report

 

Adroddiad ar Ysgol Gynradd Llanbedrgoch

Dyddiad yr arolygiad: Ionawr 2018
gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg
a Hyfforddiant yng Nghymru - cliciwch yma


 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd