• New Category
pic01

Dosbarth Cyfnod Allweddol 2

 

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cyfnod Allweddol 2!

 

Plant Blynyddoedd 3 i 6 sydd yn y dosbarth yma, ac rwy’n gobeithio am flwyddyn hapus iawn!

 

Mrs Elain Wyn Thomas ydw i, athrawes y dosbarth a’r Pennaeth Dros Dro. Rhai o’m diddordebau ydy chwarae’r delyn, mynd allan am fwyd a cherdded.

 

Mae Mrs Sioned Wells yn dysgu’r dosbarth ambell ddiwrnod ac Mae Miss Sara Roberts yn gymhorthydd i ni bob bore.

 

Ar y dudalen hon bydd gwybodaeth am hynt a helynt y dosbarth felly cofiwch edrych yn aml!

 

Cliciwch yma i edrych ar y llythyr sydd yn eich croesawu i’r dosbarth eleni


Thema ein dosbarth y tymor hwn yw ‘Cymru a Chymreictod’.

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd