• New Category
pic01

Staff

Miss Elain Wyn Jones - Pennaeth Dros Dro - Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (Bl.3-6)
Miss Awen Medi Owen - Athrawes Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl. 1 a 2)
Mrs Sioned Wells - Athrawes C.P.A. (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)


Mrs Ceridwen Parry - Cymhorthydd
Mrs Leah Potts - Swyddog Gweinyddol
Mrs Gwendolyne West - Clerc Arian Cinio/Goruchwylwraig Cinio
Mrs Andrea Thornby - Cogyddes
Miss Maria Butler - Glanhawraig / Gofalwraig

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Phone: 01248 450291

E-mail: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig
Copyright 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Privacy Notice

Privacy Notice - Children and Young People

Website by Delwedd