• New Category
pic01

Gweithgareddau ar ôl ysgol

Clwb yr Urdd

Cynhelir Clwb yr Urdd bob nos Fercher 3:30pm - 4:15pm yn yr ysgol.

Rhaid bod yn aelod o'r Urdd!

Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd