Y Corff Llywodraethu 2014 - 2015

 

Cadeirydd Mrs Wenda Owen  
Is-gadeirydd Mrs Paula MacLaverty  
Pennaeth Miss Delyth Roberts  
Clerc Mrs Rhian Khardani  
  Mrs Eurwen Batt Cynrychiolydd Rhieni
  Mrs Karen Hughes Cynrychiolydd Rhieni
  Mrs Sioned Rhys Griffiths Cynrychiolydd Athrawon
  Mr David West Cynrychiolydd y Gymuned
  Mr William Williams Cynrychiolydd y Gymuned
  Mr Elwyn Lloyd Owen Cyngor Lleiaf
  Mr Vaughan Hughes Cynghorydd SirCysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint © Ysgol Llanbedrgoch.

 

Gwefan gan Delwedd