• New Category
pic01

Newyddion

 

 


Llongyfarchiadau mawr i Jessica Wright ar ddod yn 2il yn y Llefaru i Ddysgwyr Blwyddyn 3 a 4 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych! Rydym yn falch iawn ohonot.

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd