Pennaeth
Miss Delyth Roberts

Athrawon

 

Miss Cerian O'Brien
Miss Alys Williams
Cymorthyddion
Mrs Joanne Gadsby
Mrs C Parry
Mrs G Williams
Mrs S Prydderch (dros dro)

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2018 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd