Pennaeth
Miss Delyth Roberts

Athrawon

 

Mrs Sioned Rhys Griffiths (mamolaeth)
Mrs Meinir Jones
Miss Medwen Humphreys
Cymorthyddion y Cyfnod Sylfaen
Mrs I Griffiths
Mrs C Parry
Cymorthyddion CA2

Mrs G Williams
Mrs N Matthews

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint © Ysgol Llanbedrgoch.

 

Gwefan gan Delwedd