• New Category
pic01

Staff

Mrs Elain Wyn Thomas - Pennaeth Dros Dro - Athrawes Cyfnod Allweddol 2 (Bl.3-6)
Miss Awen Medi Owen - Athrawes Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl. 1 a 2)
Mrs Sioned Wells - Athrawes C.P.A. (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)


Mrs Ceridwen Parry - Cymhorthydd

Miss Sara Roberts - Cymhorthydd
Mrs Leah Potts - Swyddog Gweinyddol
Mrs Gwendolyne West - Clerc Arian Cinio/Goruchwylwraig Cinio
Mrs Andrea Thornby - Cogyddes
Miss Maria Butler - Glanhawraig / Gofalwraig

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd