Tymor y Gwanwyn 2015


Thema Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer Tymor y Gwanwyn yw: Y Gofod


Thema'r Cyfnod Sylfaen yw: Teganau.


Gwyliwch allan am luniau o ddigwyddiadau arbennig yn yr adran newyddion!

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2018 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd