GWYLIAU YSGOL 2017-2018

 

TYMOR:

Hydref 2017 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Hâf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun 4 Medi 2017.

 

GWYLIAU:

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)
7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2018 – 2019 wedi eu cadarnhau hyd yma.

Nifer o ddyddiau ymhob mis y bydd yr ysgolion ar agor:

MEDI 2017 22
HYDREF 2017 20
TACHWEDD 2017 19
RHAGFYR 2017 16
IONAWR 2018 18
CHWEFROR 2018 15
MAWRTH 2018 17
EBRILL 2018 16
MAI 2018 18
MEHEFIN 2018 20
GORFFENNAF 2018 15
----
195
----

1 Medi 2017 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar
ddiwedd Tymor yr Haf.


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2018 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd