GWYLIAU YSGOL 2018-2019

 

TYMOR:
Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Hâf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

 

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mawrth 4 Medi 2018.

 

GWYLIAU:
29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 – 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)

 

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019.

 

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2019 – 2020 wedi eu cadarnhau hyd yma.
Nifer o ddyddiau ymhob mis y bydd yr ysgolion ar agor:

 

MEDI 2018 20
HYDREF 2018 20
TACHWEDD 2018 20
RHAGFYR 2018 15
IONAWR 2019 19
CHWEFROR 2019 16
MAWRTH 2019 20
EBRILL 2019 12
MAI 2019 17
MEHEFIN 2019 20
GORFFENNAF 2019 16
----
195
----

 

3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
22 Gorffennaf 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
3 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn


Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.

Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2018 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd