• New Category
pic01

Dyddiadau'r Tymor Ysgol

Gwyliau Ysgol - 2022-2023

 

Tymor:

Hydref 2022

1 Medi 2022 - 23 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2023

9 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023

Haf 2023

17 Ebrill 2023 - 20 Gorffennaf 2023

 

Bydd disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol Ddydd Gwener, 2 Medi, 2022

 

Gwyliau:

31 Hydref - 4 Tachwedd 2022

(Hanner-Tymor)

26 Rhagfyr 2021 - 6 Ionawr 2023

(Gwyliau Nadolig)

20 - 24 Chwefror 2023

(Hanner -Tymor)

3 -14 Ebrill 2023

(Gwyliau Pasg)

1 Mai 2023

(Calan Mai)

29 Mai - 2 Mehefin 2023

(Hanner-Tymor)

 

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Iau 20 Gorffenaf 2023

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Mon.

 Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd