• New Category
pic01

Dyddiadau'r Tymor Ysgol

Gwyliau Ysgol - 2021-2022

 

 

Tymor:
Hydref 2021 1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021
Gwanwyn 2022 6 Ionawr 2022 - 8 Ebrill 2022
Haf 2022 25 Ebrill 2022 - 20 Gorffennaf 2022

 

Bydd disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol ddydd Iau, 2 Medi, 2021.

 

Gwyliau:
4 Hydref 2021 - Diwrnod HMS (Dim ysgol i'r disgyblion)
11 Hydref 2021 - (i'w gadarnhau) (Noson Rieni Rhithiol - Cyfarfod byr)
25 - 29 Hydref 2021 (Hanner-Tymor)
3 Rhagfyr 2021 - Diwrnod HMS (Dim ysgol i'r disgyblion)
22 Rhagfyr 2021 (Diwrnod olaf y tymor)
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022 (Gwyliau'r Nadolig)
21 - 25 Chwefror 2022 (Hanner-Tymor)
11 - 22 Ebrill 2022 (Gwyliau'r Pasg)
2 Mai 2022 (Calan Mai)
30 Mai - 3 Mehefin 2022 (Hanner-Tymor)

 

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Mercher, 20 Gorffennaf 2022.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2022 - 2023 wedi eu cadarnhau hyd yma.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Mon.

 Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd