plantYmwelwyr 2014 - 2015


Rydym wedi croesawu llawr o ymwelwyr i ’r ysgol. . Yn Nhymor Y Gwanwyn rydym yn lwcus iawn i gael John a Rosie i ddod atom pob Dydd Llun i wneud gwaith Ysgol Goedwig. Rydym eisoes wedi cael siocled cynnes, coginio marshmallows ac adeiladu nythod. Cofiwch fod angen cot glaw ac esgidiau glaw! Cliciwch yma i weld y lluniauErs mis Medi rydym wedi croesawu Lu Shanshan o Brifysgol Bangor I’n plith. Mae hi wedi bod yn dysgu Tsieineaidd i CA2. Yn ogystal i ddathlu Flwyddyn Newydd Tsieineaidd bydd dosbarth CA2 yn canu mewn cyngerdd arbennig ym Mhrifysgol Bangor. Rydym wedi bod yn cydweithio gydag Adran Gerdd y Brifysgol a’r Ganolfan Confucius i baratoi. Cliciwch yma i weld y lluniau

Daeth Emma o AstroCymru yr holl ffordd o Gaerdydd ar y 21ain o Ionawr. Cafodd pawb wylio clipiau anhygoel o’r gofod ar sgrin 3D anferthol. Roedd pawb yn edrych yn smart iawn yn gwisgo’r sbectols arbennig! Yn y prynhawn cawsom weithdy rocedi. Cawsom ddysgu am, ac adeiladu rocedi cyn eu lansio. Mae sawl un bellach ar do’r ysgol! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2018 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd