• New Category
pic01

Dosbarth y Cyfnod Sylfaen

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cyfnod Sylfaen!

 

Yn y dosbarth yma, mae plant o flwyddyn meithrin i flwyddyn 2.

 

Miss Awen Owen ydw i, athrawes y dosbarth, a rhai o'm diddordebau ydy coginio, siopa a mynd am dro!

 

Cofiwch edrych ar y dudalen i gael gweld beth sydd yn mynd ymlaen yn ein dosbarth!

 

Thema ein dosbarth y tymor hwn yw ‘Cymru a Chymreictod’.

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2022 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd – Plant a Phobl Ifanc

 

Gwefan gan Delwedd