• New Category
pic01

Dosbarth y Cyfnod Sylfaen

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cyfnod Sylfaen!

 

Yn y dosbarth yma, mae plant o flwyddyn meithrin i flwyddyn 2.

 

Miss Awen Owen ydw i, athrawes y dosbarth, a rhai o'm diddordebau ydy coginio, siopa a mynd am dro!

 

Cofiwch edrych ar y dudalen i gael gweld beth sydd yn mynd ymlaen yn ein dosbarth!

 

Y Gofod yw ein thema’r tymor hwn; rydym ar hyn o bryd yn darllen y stori ‘Beth Nesaf?’ ac yn cael clywed am antur Tedi yn mynd i’r gofod! Yn deillio o’r stori, byddwn yn gwneud amrywiaeth o dasgau ac wrth wneud hyn byddwn yn datblygu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol.


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: 6602146_pennaeth.llanbedrgoch@hwbcymru.net

Pwysig

Hawlfraint 2021 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Hysbyseb Preifatrwydd

 

Gwefan gan Delwedd