Fel ysgol rydym yn ymfalchïo mewn cynnig ystod eang o brofiadau i’n dysgwyr.


Yn ogystal mae Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais y plant. Y Cyngor Ysgol eleni yw Mali Hughes, Llion Ferrier, Ania Edwards, Marli Tomos, Enlli Pennant, Archie Clapp, Oliver Jones, Cadi Pritchard a Erin Jones.
 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint 2018 © Ysgol Llanbedrgoch

 

Gwefan gan Delwedd