Fel ysgol rydym yn ymfalchïo mewn cynnig ystod eang o brofiadau i’n dysgwyr.


Yn ogystal mae Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais y plant. Y Cyngor ysgol eleni yw Mali Hughes, Ela Maden, Kyle Owen a Keira Grindley o flynyddoedd 3 a 4. Hannah Batt, Sara Roberts, Enfys Pritchard a Jac Grindley o flynyddoedd 5 a 6.
Mae dysgwyr CA2 hefyd wedi penderfynu cyhoeddi papur newydd unwaith pob tymor. Golygwyr y papur newydd, Newyddion Llanbedrgoch yw Jude Willrich, Hannah Batt, Erin Pennant, Rebbeca Jones a Mali Hughes. Hoffai’r tîm golygyddol ddiolch yn fawr i amryw o fusnesau lleol sydd wedi rhoi rhodd tuag at hysbysebu yn y papur

 

 

 

 

 

 

 


Cysylltu

Ysgol Llanbedrgoch Primary
Llanbedrgoch
Ynys Môn
LL76 8SX

Ffon: 01248 450291

E-bost: pennaeth.llanbedrgoch@ynysmon.gov.uk

Pwysig

Hawlfraint © Ysgol Llanbedrgoch.

 

Gwefan gan Delwedd